tomeulamo.com,

<< Inici <<

PRESENTACIÓ

Afortumadament no tenc cap cadira a la Real Acadèmia; i des de la meva, reciclada i plena de pols, em puc permetre escriure tot allò que vol sortir. L´innocència és atrevida.

 

El mirall. 1981

Reproduit al catàleg de l´exposició de 1985 a La Caixa i Colonya de Pollença.

+

 

Des de Pollença amb colors.1988

Publicat a la revista El Mirall.juliol 1988.

+

 

El mitjó blanc, vell i romput d´en Tàpies.1992

Article en relació a la polèmica que es creà envers a la possibilitat de que aquesta obra de Tàpies presidís un museu a Barcelona. Publicat a Diari Ultima Hora. 2-2-1992.

+

 

Crònica d´un mossatge. 2006

Arqueologia d´un aprenent de mosset.

+

 

L´objecte crisàlide i la mirada metamòrfica. 2006

De com la mirada pot transformar allò observat, i l´obra, una vegada acabada pod transformar al seu observador.

+

 

Mig dia d´estiu. 2009

Relat il·lustrat de com vaig re-aprendre a pintar.

+

 

L´amo en Jaume, Teucli i els Kawaramonos. 2010

Relat il·lustrat de tres maneres de treballar amb les pedres.

+

 

Divagant per la ribera.2010

Divagant amb les passes i la mirada per la platja de Sa Canova al encontre dels desjectes crisàlide.

+

 

ROTs làmics

Registres ones i taques o simplement rots làmics. Excrecions modulades del tercer ronyó.

+

 

¿Una broma de mal gust?

El Govern Balear em deixa "penjat" amb l´exposició que s´havia de fer a Sa Quartera d´Inca i Sa Torre de Ses Puntes de Manacor.

+

 

Australophitecus coloniensis

Els insults i l´oposició d´alguns autoanomenats "coloniers", envers la performance IndignArt relacionada amb la restauració d´un viver de llagostes a Sa Colònia de Sant Pere, motivà aquestes retxes.

+

 

L´ull de vidre

APRENENT A MIRAR I A VEURE
Antigament, quan un al·lot anava a demanar treball, si el mestre l'acceptava, es convertia en el seu mosset. La seva primera tasca consistia a mirar, observar amb atenció cada una de les passes que el mestre realitzava per completar el seu treball...

+

 

Tàpies, record afectuós

Recull d´algunes anècdotes i converses que mantinguerem a la dècada dels 90.

+

 

Camí d'Ocu.

Ametllers florint,
no sé si anar al nord o al sud,
una cancó sense paraules
m’acompanya.

+

 

tomeu@tomeulamo.com