tomeulamo.com

<< Inici << | << Articles <<

Crònica d´un mossatge. 2006

Arqueologia d´un aprenent de mosset.
[ + ]
tomeu@tomeulamo.com