tomeulamo.com

<< Inici << | << Articles <<

¿Una broma de mal gust?

El Govern Balear em deixa "penjat" amb l´exposició que s´havia de fer a Sa Quartera d´Inca i Sa Torre de Ses Puntes de Manacor.
El 4 de gener del 2011 el Conseller de Cultura del Govern Balear em proposà una exposició a Sa Quartera d´Inca. Després d´agunes converses acordarem que presentaria el projecte. Vaig perdre 15 dies redactant una completa planificació de la mostra. Sota el titol Dialogant amb els desjectes, pretenia ser una aproximació a la feina dels derres 10 anys. Video amb imatges i so, escultures, fotografies de gran format, una instal.lació, texts etc...Calculs de despeses, planificació, muntatge, transport,material de suport etc. Em comunicaren que els hi agradava la proposta i que la passarien a l´Ajuntament d´Inca i que també es planificaria instalar-ho a Sa Torre de Ses Puntes de Manacor.Vaig fer dos viatges a Manacor per a planificar l´esdeveniment. En demanaren presuposts oficials de totes les despeses, el que em dugué una setmana de burocràcia sol.licitant i enviant l´informació als proveidors. El darrer contacte fou una entrevista a Palma per perfilar els detalls amb Climent Romaguera; em digué que el projecte era interessant i que l´haviem de posar en marxa perquè s´estrenàs abans de les eleccions. A les hores li vaig dir: “Aqui teniu la meva feina i proposta, sembla que vos agrada, ara vui saber quina és la vostra proposta”. La seva proposta era que no tenien boblers, que ells posaven el local i un cartell a l´entrada i que no pensaven fer cap catàleg. Davant la meva renúncia a realitzar l´exposició en aquelles condicions, quedarem que ho consultaria. El mateix dia hem respongué que intentarien fer un petit catàleg i que presentés els presuposts de totes les despeses i que tot anava endavant.
Han passat els mesos, han passat les eleccions i no he tornat a saber res més. M´han fet perdre els temps i els doblers. Public aquesta informació per si qualcú li pod servir de res, deixant al vostre creiteri la valoració dels fets. A mi m´ha servit d´esperiència per no tornar a trevalar amb la mateixa pedra.
tomeu@tomeulamo.com