tomeulamo.com,

<< Inici <<

Exposicions

Exposicions individuals i col·lectives en les que he participat

+

 

Expo Mundial. Sevilla 1990

Expo al Pabellón Balear. Sevilla. 1990 con la obra "I fenici"

+

30 Anys de Discontinuïtats.

Exposició antològica. Govern Balear. Espai Ramón Llull. Palma. 2001.
Realització: Agustí Torres. Música: Antoni Caimari

+

Exposició al MAC

Imatges d´agunes obres exposades al Museu d´Art Contemporani de Mallorca (Can Planes. Sa Pobla) el Març 2006 "El MAC presenta el MUMA, la Penúltima Platja i el Llàpis del Temps". Per a visistar el Museu Metropolità d´Albopàs (MUMA), anau a Documents/publicacions.

+

tomeu@tomeulamo.com