tomeulamo.com

<< Inici << | << Penúltima Platja <<

Morenells

Dins l´aparent desordre de l´univers
la mirada metamòrfica transforma
la casualitat en ordre còsmic.

c-568 Núvol sideral.

c-567 (detall).

c-567 Harmonia pseudocasual.

c-569 (detall).

A vegades cau un núvol en les meves mans.

c-569 Morenell d´en Romel.
tomeu@tomeulamo.com