tomeulamo.com

<< Inici << | << Projectes <<

Fitofaunos-leku

L´Ajuntament de Palma de Mallorca ha innaugurat el primer Fitofaunos-leku.
http://www.flickr.com/photos/tomeulamo/5470872158/in/set-72157623941467955/
fitofaunos-leku
El primer avistament de fitofaunos es va produir a Inca (Mallorca) el 15 de maig del 2010. Ja ben entrat l´horabaixa, un grup d´aquets estranys essers, sortiren d´entre uns arbres situats davora l´esglèsia Sta. Maria la Major. Alguns anaren avençant per la plaça creant la consequent alarma social, però la ràpida i eficients intervenció de la policia municipal, acordonant la zona, aturà el seu avanç. Mentre les autoritats sanitàries amb col.laboració amb els cientifics, esteien investigant els estranys esser, aquets desaparegueren misteriosament sense deixar rastre. Afortunadament es pogueren prendre mostres i imatges que han servit pels posteriors estudis; com a mostra es pod consultar un video documental a www.youtube.com/tomeulamo/fitofaunos. A poc de desapareixer, es tengueren noticie d´avistaments a altres indrets, alguns a l´illa, i altres al continent, a milers de kilòmetres. En un extens inform redactat pel Departament de Ecosociologia de l´UIB, després de d´investigar els fitofaunos exposen les següents conclusions i recomenacions:
Taxonomicament s´han de classificar com a Fitofaunos, ja que presenten caractarístiques pròpies de vegetals i altres d´animals. La seva reproducció te lloc en abocadors de deixalles metàl.liques, si be es desconeix el mecanisme de replicació. Per a la difusió i expansió a distàncies mitjanes utilitzen les xarxes de clavagueram, mentre que per a grands distàncies utilitzen les xarxes d´internet. Aquest novedós comportament, només s´explicaria per alguna mutació transgènica produida per algun virus. En quan a la relació amb els humans, no es te costància de cap incident, s´aconsella la seva observació a certa distància evitant el contacte directe. No es reconama cap tractament fitosanitari, ni campanya d´erradicació, l´únic que provoraria seria una major resistència i una resposta augmentant la seva tasa de renovació. Es proposa tot el contrari: en cas d´avistament o de presència habitual el més adient es oferirl-hi un espai, on es sentin a gust, minvant així les seves ànsies de reproducció i expansió sercant altres indrets on conviure. Està demostrat que cerquen estar prop de la gent, i que aquesta proximitat els relaxa, reduint així al mínim el seus moviments. En cap cas es recoman la seva eliminació , ja que si be actualment ens poden semblar essers extranys, en el futur ens adaptarem a la seva presència, i enrriquiran el nostra biodiversitat.
Es per tot l´exposat anteriorment que l´Ajuntament de la Ciutat de Palma, ha convertit aquest espai on han aparegut uns fitofaunos, en el primer Fitofaunos-leku. Un espai protegit, amb arqueta de clavaguera on poder refugiarse, i prop de les oficines per poder ser contemplats i d´on puguin observar l´esdevenir cultural de la nostra Ciutat.
[ + ]
tomeu@tomeulamo.com