tomeulamo.com

<< Inici << | << Projectes <<

Projecte Albopàs

El Projecte Albopàs consta del següents apartats: Inform Albopàs (relat d´unes 200 pag, on es conte l´aventura del seguest de la nau tripulada Meleanus XVI i el seu viatge a Albopàs). El MUMA(Museu Metropolità d´Albopàs).Cassette gravat a l´ACA de Buger per A.Caimari on es recoeixen les emisions electromagnètiques enviades per la nau tripulada Meleanus XVI.Telecrografies imprerses sobre superficies d´alta resolució, esposades a Palma el 1990.
[ + ]
tomeu@tomeulamo.com