tomeulamo.com

<< Inici << | << Pintura <<

Signes de celiterra

L´home, una antena que conecta el cel i la terra. Només cal sintonitzar la freqüència edequada.

d-1609 Signes.

d-1654 aDeu Mon i ADN.

d-1666 Signes.

d-1670 Signes.

d-1668 Signes.

d-1671 Signes.
tomeu@tomeulamo.com