tomeulamo.com

<< Inici << | << Pintura <<

Segons colages


d-1568 Bacil.loscòpia.

d-1575 Colage ciclònic.

d-1896 Interfase crepuscular.

d-1549 Canyissar.

d-1964 Ajuntament de Ciutat.

d-1608 Dignitat procolombina.
tomeu@tomeulamo.com