tomeulamo.com

<< Inici << | << Pintura <<

Zona Perimetral

Els fils de seda s´estenen més enllà de la Metròpoli de la Gran Aranya.

d-1475 Panorama preperimetral.

d-1488 Panorama preperimetral.

d-1528 Panorama preperimetral.

d-1610 Perfil preperimetral.

d-1960 Bagdad 6.30

d-1825 Aires preperimetrals.
tomeu@tomeulamo.com