tomeulamo.com

<< Inici << | << Pintura <<

Mes 100 taques

A vegades
cauen lentament
les taques al seu lloc.

Taques d-1097.

d-1861 Yellow submarine.

d-2207 Taca alboral.

d-1567 Taques bentòniques.

d-1631 Taques de bitàcora.
tomeu@tomeulamo.com