tomeulamo.com

<< Inici << | << Pintura <<

La mirada interior

Durant molts d´anys l´ull m´ha enganat,
fent-me creure que mirava cap a fora.

d-31 La fradina.

d-105 Autorretrat.

d-113 Violinista nocturnal.

c-119 Ecce homo.

c-130 Cap de violinista.

c-169 Nina amb llibre.
tomeu@tomeulamo.com