tomeulamo.com

<< Inici << | << Pintura <<

Primers colages

Iuxtaposició de situacions-accions. La vida és polièdrica.

d-16 Demà, apunts del natural.

d-115 Metròpoli.

d-17 Sopes Knorr.

d-128 L´eixida.

d-129 Port esportiu.

d-173 Timbre a metálico.
tomeu@tomeulamo.com