tomeulamo.com

<< Inici << | << Pintura <<

Figuració gestual

Dramàtica lluita entre la mirada i el gest, entre la disciplina i la llibertat.

d-32 Domàtigues en moviment.

d-21 Pomes de vidre.

d-110 Discotecàtropo.

d-155 Fruites i llimona.

d-11 Amigdalus danceur.

c-147 Fruitera.
tomeu@tomeulamo.com